Tuyển dụng - PHÚC HƯNG _Sáng tạo mới cho ngôi nhà của bạn

Tuyển dụng - PHÚC HƯNG _Sáng tạo mới cho ngôi nhà của bạn

Tuyển dụng - PHÚC HƯNG _Sáng tạo mới cho ngôi nhà của bạn

Tuyển dụng - PHÚC HƯNG _Sáng tạo mới cho ngôi nhà của bạn

Tuyển dụng - PHÚC HƯNG _Sáng tạo mới cho ngôi nhà của bạn
Tuyển dụng - PHÚC HƯNG _Sáng tạo mới cho ngôi nhà của bạn
Địa chỉ: 20/4 âp đông lân bà điểm hooc môn
Hotline: 0915946898 & 0906670939

Tuyển dụng

10-06-2020
Phúc hưng sg cần tuyển _ nhân viên sale _ nhân viên thiết kế ( lương theo năng lực) _ thợ mộc làm được cả gỗ công nghiệp lẫn tự nhiên (lương thỏa thuận) _phụ mộc

Zalo
Hotline: 0915946898 & 0906670939